Dvoukotoučová úhlová pila D9

 

 
 
 
 
 
 
 
Dvoukotoučová úhlová pila D9 je nová generace dvoukotoučové kmenové pily s pohyblivými upínacími vozíky s možností variabilní změny délky řezaných kmenů. Upínací vozíky se pohybují spolu s kmenem na kolejové dráze. Standardně jsou upínací vozíky vybavené hydraulicky ovládanými upínači a obraceči.

Samozřejmostí je možnost vyrovnávaní kóničnosti kmene v horizontální i vertikální rovině. Dosáhne se tím maximalizace výtěžnosti kvalitního řeziva (např. radiální výřezy).

Stacionární pilový agregát je tvořen dvěma navzájem kolmými pilovými kotouči. Pila je vybavená navážecím příčným dopravníkem pro přísun kulatiny a automatizovaným odsunem řeziva.

Dvoukotoučová úhlová pila D9 je řízená jedním operátorem. Nejsou nutní další pracovníci pro manipulaci s řezivem.

Pila má mechanizované nakládání kulatiny na vozík. Proces řezání probíhá automaticky - podle pořezových schémat nebo je individuálně řízený operátorem.

Operátor má možnost interaktivně vybrat vhodné pořezové schéma podle parametrů řezaného kmene a požadované rozměry řeziva.

Za pilou je možné zařadit třídící linku řeziva, v provedení podle počtu sortimentů řeziva a požadavků zákazníka.
Samotné řezání a třídění řeziva na hotové omítané řezivo je následně automatizované, s možností zásahu operátora.

Konečným produktem pily D9 je hotové omítané (hraněné) řezivo nejvyšší kvality, roztříděné na požadovaný počet sortimentů. 

 

Pila D9 je určená pro ty, kteří potřebují řezat dřevo s
- vysokou přesností,
- vynikající kvalitou povrchu,
- velkou výtěžností,
- nízkými provozními náklady a dobrým směnovým výkonem. 

Pila D9 řeže stejně kvalitně stavební řezivo, nábytkové, paletové přířezy nebo radiální řezivo. Postupným oddělováním jednotlivých výřezů je možné zpracovat celý kmen na hotové výrobky.

I kmene velkých průměrů zpracuje malým pilovým kotoučem. Malá tloušťka kotouče zaručuje malý odpad a vysokou výtěžnost, protože vysoká přesnost řeziva šetří výdaje na další zpracovaní.

Dochází tak k vysokým úsporám provozních nákladů, ke zvýšení bezpečnosti a hygieny práce s minimalizací vlivu lidského faktoru na nekvalitní výrobu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Průměr pilových kotoučů

500 mm

Maximální průměr zpracovávaného kmene 800 mm
Minimální délka zpracovávaného kmene 2 m
Maximální délka zpracovávaného kmene 8,3 m
Maximální rozměr řezaného výřezu 180x180 mm
Výkon hlavních elektromotorů 2x22 kW
Výkon motoru pojezdu 15 kW
Celkový instalovaný elektrický výkon 70 kW