RP 50.2 - Rámová pila na dřevo
Výrobce: Zetech, a.s.

Rámová pila je určena pro výrobu řeziva (hranoly, prkna, latě) z tenčí kulatiny do průměru 450 mm. Vhodná pro menší a střední provozy. Stroj vyžaduje minimální stavební úpravy (nemá podpilí).

Popis stroje

Základ stroje tvoří svařovaná konstrukce, jejíž pevnost je ověřena provozem více než 800 pil, které byly vyrobeny a prodány od roku 1990. Pojezdová dráha je tvořena kolejištěm sestaveným z kolejnic používaných v důlních provozech (výška kolejnice 70 mm), uložených na dřevěných pražcích. Po dráze umístěné po obou stranách rámové pily se pohybují vždy upínací a opěrný vozík. Opěrný vozík na vstupní straně je vybaven excentrem na přizvednutí kmene pro jednodušší uložení kmene na podávací válec. Posuv kmene do řezu je prováděn pomocí čtveřice válců (v případě, že bude stroj využíván pro pořez kulatiny kratší než 2 m je vhodné stroj doplnit o další dva přítlačné válce, které jsou součástí adaptéru pro pořez krátké hmoty).Přítlak horních podávacích válců je odvozen od pružiny. K ovládání přítlačných válců jsou použity elektromotory. Pohon válců je přerušovaný, synchronní s pohybem pilového rámu. Rychlost posuvu je plynule nastavitelná ve velmi širokém rozsahu. Na stroji jsou poháněny tři válce (oba spodní a přední přítlačný jsou uloženy v přesném vedení na kuličkových ložiskách). Součástí stroje je i jednoduché centrální mazání. Stroj je vybavován hlavním motorem o příkonu 11kW resp. 7,5 kW. Pilové listy jsou v pilovém rámu napínány pomocí klínů, vzdálenost mezi pilami (rozměr řeziva) je vymezována pomocí alkamidových mezipilových vložek. Základní sada 110 kusů je součástí dodávky stroje.

Instalace stroje

Pila je určena pro provoz v hale nebo pod přístřeškem (kolejová dráha pod přístřeškem být umístěna nemusí). Pila se instaluje na jednoduchý základ umožňující odběr pilin (návrh včetně rozmístění kotevních šroubů přiložen). V případě, že pilu instalujete na nezpevněné ploše je nutné zpevnit i plochu pod kolejištěm, protože rovinost kolejiště má vliv na přesnost řeziva. V tomto případě doporučujeme zapustit kolejiště cca 200 mm pod úroveň terénu, aby byly hlavy kolejí zároveň s okolním terénem. Vlastní instalace stroje je popsána v návodu na obsluhu stroje, není složitá, ale vyžaduje pečlivé provedení. V případě zájmu je možné zajistit instalaci stroje pracovníky servisu (není součástí ceny stroje).

Součástí stroje je i kompletní elektroinstalace, ke stroji se přivede pouze přívodní kabel.

Technické parametry

Max. průchod strojem490 x 490 mm
Min. délka řeziva1000 mm
Max. délka řezivadle délky pojezdové dráhy
Rychlost posuvu0 - 3,5 m/min
Zdvih rámu260 mm
Počet zdvihů za minutu250
Max. počet pil10
Délka pilového listu1000 mm
Doporučená výška dosedací plochy podávacího
válce od hlavy kolejí
575 mm
Hlavní motor7,5 resp. 11 kW
Celkový příkon9,7 resp. 13,2 kW

Základní vybavení
  • rámová pila
  • kolejová dráha 6 + 6 m nesmontovaná
  • 2 ks upínací vozík
  • 1 ks podpěrný vozík
  • 1 ks podpěrný vozík s excentrem
  • 10 ks pil s upínači
  • sada (110 ks) alkamidových mezipilových vložek
  • 5 ks kotevní šroub
  • 1 ks naražeč klínů
Pozn.: Pily je na přání možné za stejnou cenu vyrobit i v původním designovém provedení s kryty z pletiva

Dodání

Stroj je dodáván v částečně smontovaném stavu (kompletní rámová pila, vozíky , kolejová dráha v nesmontovaném stavu). Součástí dodávky není přívodní kabel elektro.

Záruka

Na stroj se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců ode dne převzetí.